Trindsøvej, Århus

Galvaniseret reposetrappe

Fakta
Vanger: UNP220
Trin og repose: 5 mm tåreplade
Balustre: 10x50 mm fladstål
Medløber: 10x50 mm fladstål
Håndliste: 10x50 mm fladstål
Glas: 2x5 mm hærdet/lamineret
Glasfastgørelse: Klembeslag

Om projektet

Galvaniseret ligeløbstrappe med stort mellemrepose